Materiały dla mediów

Logo Izby, a także nazwa „Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami”

oraz tłumaczenia tej nazwy w językach obcych zamieszczone w Statucie Izby stanowią własność Izby w rozumieniu przepisów o dobrach osobistych osób prawnych i o oznaczeniach przedsiębiorców i mogą być wykorzystywane wyłącznie za jej uprzednią zgodą bez naruszania ich pierwotnego kształtu.

 

POBIERZ logo KIGN

POBIERZ logo KIGN białe

Umieszczając logo na stronach internetowych prosimy wybrać powyższą opcję.

 

Regulamin Znaku Towarowego

 

W razie jakichkolwiek problemów z pobraniem loga prosimy o kontakt.