Czy służebność na gruntach JST ustanowiona dla podmiotów prywatnych zawsze odpłatna?

Osoba zainteresowana nieruchomością wstrzymuje się z jej zakupem, bo ma wątpliwość co do skuteczności umowy ustanowienia służebności między gminą a właścicielem działki, bo ta służebność jest nieodpłatna. Czy te obawy są słuszne?

Warunek zapewnienia dostępu do drogi publicznej zawarty w decyzji podziałowej nie został spełniony, ponieważ grunty będące własnością jednostek samorządu terytorialnego mogą być obciążane jedynie odpłatnymi służebnościami. Umowa ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej - jako sprzeczna z ustawą - będzie więc nieważna. Tak samo umowa przeniesienia własności tak wydzielonej działki.

Dla gmin inne zasady

W praktyce służebności drogowe najczęściej ustanawiane są na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości, która jest obciążana taką służebnością (nieruchomość obciążona), a właścicielem nieruchomości, na którego użytek będzie ona ustanawiana (nieruchomość władnąca). Co do zasady, strony swobodnie kształtują treść takiej umowy, a w szczególności warunki wykonywania służebności oraz wynagrodzenie z tytułu jej ustanowienia. Korzystając z zasady swobody umów, strony mogą się również umówić, że służebność zostanie ustanowiona nieodpłatnie.

Więcej informacji: „Czy służebność na gruntach JST ustanowiona dla podmiotów prywatnych zawsze odpłatna?"

Gazeta Prawna

Polub nas