Kurs na ZARZĄDCĘ SĄDOWEGO (PRZYMUSOWEGO) - KATOWICE - 03 - 04 grudnia 2018 r.

Kurs na ZARZĄDCĘ SĄDOWEGO (PRZYMUSOWEGO) - KATOWICE

Uwaga !

w kursie mogą wziąć udział zarządcy nieruchomości z udokumentowanym min. 3-letni doświadczeniem w pracy zarządcy nieruchomości

 

Program szkolenia: 

1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
b) współdziałanie z właścicielami;
c) współdziałanie z sądem.
6. Rachunkowość i sprawozdawczość z zarządu sądowego
a) sprawozdawczość przed sądem;
b) skutki niezłożenia sprawozdania, oraz nieprzyjęcia sprawozdania;
c) rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.
7. Odrębność podatkowa zarządcy sądowego oraz właścicieli nieruchomości na tle prawa, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
8. Odpowiedzialność zarządcy sądowego (z mocy prawa, cywilna, podatkowa).
9. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Mediacje w sytuacji konfliktów.
10. Komunikacja w negocjacjach, techniki negocjacji.
11. Techniki wywierania wpływu.
12. Case study.

EGZAMIN WEWNĘTRZNY - osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają Certyfikaty ukończenia kursu oraz zostaną wpisane do Rejestru Zarządców Sądowych 

 

Prowadzące:  

Ewa KAMIŃSKA   

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Świadectwo Kwalifikacyjne nr 13204/99). W roku 2012 uzyskała dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z zakresu gospodarki nieruchomościami i otrzymała licencję Zarządcy Nieruchomościami nr 24069. Od roku 2001 zajmuje stanowisko Głównego Księgowego w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Od 2010 roku Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bielsku-Białej.  Poprzez Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej uczestniczy w opiniowaniu ustaw i innych aktów prawnych związanych z mieszkalnictwem.

Anna TEJS

Przedsiębiorca. Trener. Inwestorka. Prezes Zarządu Soltes Sp. z o.o. Certyfikowany trener modelu osobowości Persolog. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sprzedaży. Cechuje ją niestandardowe, indywidualne podejście do Klientów.

Zawodowo zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Z pasji trener - prowadzi warsztaty ze strategii sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta. Z zamiłowania wolontariuszka Dress for Success Poland.

 

Termin:

03 - 04 grudnia (poniedziałek i wtorek) 2018 r. od godz. 09.00 - 15.00

 

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Mariacka 1 (IIIp.)

40 - 014 Katowice

 

Koszt:

990,00 zł brutto/os. - kwota po dofinansowaniu, która obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

1100,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

 

W ramach kursu zapewniamy materiały, przerwę kawową oraz poczęstunek

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
w wymiarze 16 godzin edukacyjnych.


Polub nas