Czy spłata małżonka uprawnia do ulgi mieszkaniowej?

W grudniu 2016 r. podatniczka nabyła postanowieniem sądu o dziale spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego po swojej matce. W tym czasie wraz z mężem i dzieckiem mieszkała w domu jednorodzinnym, który wchodził do majątku wspólnego małżonków. W styczniu 2017 r. małżeństwo podatniczki zostało rozwiązane przez rozwód oraz dokonano podziału majątku wspólnego w ten sposób, że stała się ona wyłączną właścicielką domu i została zobowiązana do spłaty męża w wysokości połowy wartości domu, w którym ona nadal mieszka. W tym celu w marcu 2017 r. podatniczka sprzedała mieszkanie nabyte w spadku. Czy kwota ze sprzedaży mieszkania przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań na rzecz byłego męża stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, który pozwala skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

Jeżeli sprzedamy nieruchomość za wcześnie i nie postaramy się o nowe zaplecze mieszkaniowe dla siebie, to przychód ze sprzedaży musimy opodatkować. Według ogólnej zasady wynikającej z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego poza działalnością gospodarczą, dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, stanowi przychód, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. Podatek wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku. Za podstawę obliczenia podatku przyjmuje się dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Do kosztów można zaliczyć m.in. opłaty notarialne, prowizje pośrednictwa sprzedaży. W przypadku dokonania transakcji sprzedaży przed upływem pięciu lat od nabycia trzeba rozliczyć uzyskany przychód na druku PIT-39.

Więcej informacji: „Czy spłata małżonka uprawnia do ulgi mieszkaniowej?"

Gazeta Prawna

Polub nas