Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właściciel może domagać się wynagrodzenia

Właścicielowi nieruchomości, która obciążona jest urządzeniami przesyłowymi, przysługują roszczenia w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Za korzystnie z rzeczy należy się właścicielowi wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej w danych okolicznościach mógłby je uzyskać, gdyby rzecz wynajął lub wydzierżawił, czy oddał w odpłatne używanie na podstawie innego stosunku prawnego. W pojęciu wynagrodzenia za korzystnie z rzeczy nie mieści się zwrot spodziewanego utraconego zysku. Niezależnie od daty umieszczenia urządzeń przesyłowych na działce, właściciel może dochodzić odszkodowania jedynie za ostatnie 10 lat, taki jest bowiem okres przedawnienia tych roszczeń.

Warunkiem zasadności powyższego roszczenia jest brak ważnego tytułu prawnego przedsiębiorstw na rozmieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, na cudzej nieruchomości. Chodzi o sytuację, w której między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem nie była podpisywana żadna umowa na wykorzystanie nieruchomości pod inwestycję. Przedsiębiorstwo korzysta z urządzeń usadowionych na cudzym gruncie, nie posiadając w tym zakresie żadnej umowy, uprawniającej ją do zajmowania gruntu - jest posiadaczem w złej wierze.

Więcej informacji: „Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Właściciel może domagać się wynagrodzenia"

Autor: Hubert Rabiega

Gazeta Prawna

Polub nas