Tylko do 12.02.2018r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków KIGN

Szanowni Członkowie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zaprasza na dwudniowy zjazd Członków KIGN w dniach 15-16 lutego 2018 r., w trakcie którego w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 15.00 odbędzie się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W przypadku braku quorum Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 15.15.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu STOK**** w Wiśle (ul. Jawornik 52a, 43 – 460 Wisła) - karta zgłoszenia do pobrania poniżej

Porządek obrad:

 1.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN oraz zdolności do podejmowania uchwał;
 2.      Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN;
 3.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 4.      Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
 6.      Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku;
 7.      Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku;
 8.      Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie udzielenia Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami skwitowania z wykonania obowiązków za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku;
 9.      Podjęcie uchwały nr 04/2017 w sprawie przeznaczenia zysku;
 10.   Podjęcie uchwały nr 05/2017 w sprawie zmian do Statutu;
 11.   Podjęcie uchwały nr 06/2017 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 12.   Podjęcie uchwały nr 07/2017 w sprawie powołania pozostałych Członków Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 13.   Podjęcie uchwały nr 08/2017 w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej;
 14.   Podjęcie uchwały nr 09/2017 w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 15.   Propozycje zmiany wysokości i zasad uiszczania składek członkowskich Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami;
 16.   Wolne wnioski;
 17.     Zakończenie obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 12 lutego 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

pod nr telefonu 32 204 87 35.

 

Do pobrania:

- wzór pełnomocnictwa

- karta zgłoszenia 

Polub nas