Układ urbanistyczny przeszkodą dla klimatyzatora

Konserwator zabytków decyduje również o budynkach niewpisanych do rejestru.

Wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora na elewacji budynku znajdującego się przy ulicy stanowiącej część układu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków ma niewątpliwy wpływ na wartość historyczną tego układu - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VII SA/Wa 2686/16).

Rozpoznawał on skargę na decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w której odmówiono wydania zgody na zainstalowanie klimatyzatora na jednej z kamienic z lat 50. Nieruchomość znajdowała się w Warszawie. Budynek nie był wpisany do rejestru zabytków, znajdował się jednak na terenie chronionym konserwatorsko.

W ocenie szefa resortu kultury wskazane prace odbyłyby się ze szkodą dla układu urbanistycznego. Zewnętrzne klimatyzatory stanowią bowiem niepożądany element elewacji, zakłócając jej walory kompozycyjne. W decyzji wskazano też, że zamontowanie współczesnego elementu spowodowałoby zniekształcenie kompozycji detali w elewacji budynku, powodując zmianę jego wyrazu i charakteru.

Więcej informacji: „Układ urbanistyczny przeszkodą dla klimatyzatora"

Źródło: Rzeczpospolita

Polub nas