Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji: Nie będziemy dokonywać wywłaszczeń

Nie jest prawdą, że komisja dokonuje lub będzie dokonywać wywłaszczeń nieruchomości; wpis w księdze wieczystej po nowelizacji ustawy o komisji nie będzie dokonywany automatycznie - oświadczyła we wtorek komisja weryfikacyjna odnosząc się do publikacji "Dziennika Gazety Prawnej".

DGP poświęcił swój tekst nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej; podał m.in., że na mocy nowych przepisów, jeśli ktoś kupił mieszkanie w bloku stojącym na zreprywatyzowanym niezgodnie z prawem gruncie, zostanie go pozbawiony. Dziennik podaje, że obecnie po wydaniu decyzji przez komisję weryfikacyjną, sąd musi jeszcze zmienić treść ksiąg wieczystych, a jeśli zainteresowany ma zostać z nich wykreślony, może to zanegować w sądzie. To - jak pisze DGP - gwarancja, że ten, kto kupił mieszkanie, nie mając świadomości, że stoi ono na nielegalnie zreprywatyzowanym gruncie, nie zostanie go pozbawiony.

"Teraz politycy chcą tej gwarancji Polaków pozbawić. Po wydaniu decyzji przez komisję weryfikacyjną, zmiana treści w księgach wieczystych ma się odbywać w zasadzie z automatu. Sąd będzie zobligowany do wpisania w papierach tego, co wskaże komisja" - napisał DGP.

Komisja weryfikacyjna w przesłanym we wtorek PAP oświadczeniu, napisała że w materiale DGP znalazły się nieprawdziwe informacje. Podkreśliła, że zdanie z artykułu DGP: "Jeśli ktoś kupił mieszkanie w bloku stojącym na zreprywatyzowanym niezgodnie z prawem gruncie zostanie go pozbawiony. Nawet jeśli o tym nie wiedział, a lokal nabył np. od dewelopera" - jest "całkowicie nieprawdziwe". W oświadczeniu podkreślono, że nie toczą się żadne prace legislacyjne w tym przedmiocie, a w dotychczasowych działaniach, komisja chroniła nabywców lokali kupionych w dobrej wierze.

"Nie jest prawdą, że komisja dokonuje lub będzie dokonywać wywłaszczenia nieruchomości. Komisja w swoich rozstrzygnięciach zmierza do odwrócenia negatywnych skutków, jakie powstały w wyniku wydania decyzji reprywatyzacyjnych z naruszeniem prawa" - podkreśliła komisja. Dodała, że wbrew tezom zamieszczonym w artykule, wniosek o wpis do ksiąg wieczystych, komisja może złożyć dopiero po stwierdzeniu, że nie doszło do powstania nieodwracalnych skutków prawnych.

"Nabycie nieruchomości w dobrej wierze przesądza, że komisja nie może wnioskować o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości. Znajduje to odzwierciedlenie w dotychczasowych decyzjach komisji. Tym samym interes osób nabywających nieruchomości w dobrej wierze pozostaje bezpieczny" - zapewniła komisja.

Więcej informacji: „Komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji: Nie będziemy dokonywać wywłaszczeń"

Forsal

Polub nas