Służebność gruntowa to nie najem

Przychody z odpłatnej służebności gruntowej nie mogą być opodatkowane ryczałtem przewidzianym dla najmu.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który spierał się z fiskusem o sposób opodatkowania PIT zysków z odpłatnej służebności gruntowej.

Z wniosku o interpretację wynikało, że podatnik z żoną popisali umowę ze spółką ustanawiającą nieograniczoną w czasie odpłatną służebność gruntową. Z umowy wynikało, że małżonkowie jako właściciele gruntu będą co miesiąc otrzymywać 5000 zł. Miało być to wynagrodzenie z tytułu tej służebności, płatne do 15. dnia każdego miesiąca.

Podatnik uważał, że zyski z odpłatnej służebności gruntowej mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, z którego można skorzystać przy najmie. Przekonywał, że przepis ustanawiający zryczałtowaną stawkę odnosi się m.in. do umów o podobnym charakterze do umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itd. W jego ocenie umowa o ustanowienie służebności gruntowej jest podobna do najmu, ze względu na podobny cel zawarcia i występujące skutki ekonomiczne.

Fiskus tego nie potwierdził. Zgodził się, że źródłem przychodów, które mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oprócz umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, są także inne umowy o podobnym charakterze. Nie miał jednak wątpliwości, że umową o podobnym charakterze nie jest odpłatna służebność gruntowa.

Więcej informacji: „Służebność gruntowa to nie najem"

Źródło: Rzeczpospolita

Polub nas