Stan prawny nieruchomości - kluczowe informacje dla prawidłowego obrotu oraz zarządzania nieruchomością - KATOWICE

Stan prawny nieruchomości - kluczowe informacje dla prawidłowego obrotu oraz zarządzania nieruchomością - KATOWICE

Program szkolenia: 

 1. Źródła informacji o nieruchomościach
  - Księgi Wieczyste
  - Ewidencja Gruntów i Budynków
  - Mapa zasadnicza
  - Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego
  - inne

  2. Obrót wtórny nieruchomościami nabytymi z zasobów publicznych
  - obowiązek zwrotu bonifikaty
  - ustawowe prawo pierwokupu

  3. Skutki uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości
  - renta planistyczna
  - roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraty funkcji lub wartości nieruchomości

  4. Skutki budowy urządzeń infrastruktury technicznej i drogi przez gminę dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości
  - opłata adiacencka

  5. Użytkowanie wieczyste nieruchomości
  - opłaty za użytkowanie wieczyste
  - bonifikaty
  - sposoby nabycia prawa własności gruntu przez użytkownika wieczystego

  6. Inne informacje istotne dla nieruchomości
  - nieruchomość wpisana do rejestru zabytków
  - wywłaszczenie oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  - części nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
  - zasiedzenie nieruchomości

Prowadząca:  

dr Magdalena Korzeniowska

Naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami, wieloletni pracownik samorządowy, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Od 20 lat zajmująca się gospodarką nieruchomościami. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Autorka publikacji w zakresie tematyki dotyczącej nieruchomości oraz samorządu terytorialnego

Termin:

16 listopada (czwartek) 2017 r. od godz. 09.00-15.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

250,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

350,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy przerwę kawową oraz lunch

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.

Polub nas