PROBLEMY ZMIANY UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ ORAZ ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z 20 LIPCA 2017

PROBLEMY ZMIANY UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ ORAZ ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Z 20 LIPCA 2017

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

 1. Pojęcie i orzecznictwo dotyczące nieruchomości wspólnej
 2. Pojęcie i orzecznictwo dotyczące udziału w nieruchomości wspólnej
 3. Inwentaryzacja
 4. Przeliczenie udziałów
 5. Problemy podjęcia uchwały w sprawie zmiany udziału – treść, procedura, najczęstsze błędy
 6. Oświadczenie o zmianie udziałów
 7. Wnioski dotyczące zmian w księgach wieczystych
 8. Problemy praktyczne

II. Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami

W dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. W dniu 8 sierpnia 2017 r. ustawa ogłoszona została w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1509 i zaczęła obowiązywać od 1 września 2017 r.

 1. Zmiany wpływające na działalność zarządców nieruchomości
 2. Zmiany wpływające na działalność pośredników nieruchomości
 3. Zmiany wpływające na działalność rzeczoznawców majątkowych
 4. Rozszerzenie definicji organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych
 5. Opłaty za użytkowanie wieczyste, czynsz, najem lub dzierżawę, w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa
 6. Nowe zasady powierzenia gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
 7. Zmiany w zakresie trwałego zarządu
 8. Zmiany dotyczące pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste
 9. Nowe regulacje dotyczące opłat adiacenckich

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dariusz Wociór - radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. Znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN:      7 listopad 2017 r., godz. 10.00 – 15.00

MIEJSCE:     Katowice  przy ul. Mariackiej 1 - sala szkoleniowa   III piętro

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

* dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

250,00 zł brutto/ od 1 osoby

* dla pozostałych firm niezrzeszonych

350,00 zł brutto/ od 1 osoby

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do organizatora drogą mailową, pocztą lub faksem.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres szkolenia@kign.pl bądź faksem 32 206 84 55 do dnia 02 listopada 2017 r.

 

Pozostając w oczekiwaniu na Państwa przybycie,

Zarząd Delegatury w Katowicach Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Polub nas