Przed podpisaniem umowy sprzedaży gmina nie może żądać zaliczki na wycenę nieruchomości

Jestem przedsiębiorcą i chciałbym nabyć od gminy bez przetargu nieruchomość przylegającą do mojej działki. Praktyka w urzędzie jest taka, że przyszły nabywca jest wzywany do zapłaty zaliczek z tytułu różnych kosztów związanych m.in. z wyceną danej nieruchomości. Czy gmina może żądać takich opłat jeszcze przed zawarciem umowy notarialnej?

Nie, opisywana praktyka pobierania zaliczek przed podpisaniem aktu notarialnego wykracza poza uprawnienia gminy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest odniesienie się do regulacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) oraz orzecznictwa sądowego. Zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 u.g.n. to wójt, burmistrz albo prezydent miasta, gospodarujący gminnym zasobem nieruchomości, zapewnia wycenę tych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a następnie podaje ją do publicznej wiadomości (art. 35 ust. 2 pkt 6). Oznacza to, że w świetle ustawy zarówno dokonanie wyceny, jak i jej koszty obciążają organ administracji publicznej. Zatem regulacje u.g.n. nie dają podstawy do przerzucania kosztów wyceny na nabywców nieruchomości - przed zawarciem umowy sprzedaży.

Więcej informacji: „Przed podpisaniem umowy sprzedaży gmina nie może żądać zaliczki na wycenę nieruchomości"

autor: Marcin Nagórek

Gazeta Prawna

Polub nas