MdM napędził sprzedaż hipotek

Początek tego roku pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych był najlepszy od lat. Ale w finansowaniu zakupu mieszkań wciąż rządzi gotówka.

Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych wzrosła w I kwartale o 10,9 mld zł, czyli o 10,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 12,3 proc. rok do roku - wynika z raportu NBP. Istotnie więcej kredytów wypłacono w ramach programu "Mieszkanie dla młodych". W ramach stopniowo wygaszanego programu MDM, w I kwartale 2017 r. spośród 18 tys. 506 złożonych wniosków wypłacono wsparcie 17 tys. 253 kredytobiorcom, z dofinansowaniem w łącznej kwocie ok. 0,5 mld zł.

Jakość dobra, walut mniej

Nieco inne dane, ale również pokazujący duży wzrost, publikował niedawno AMRON SARFiN - I kwartale podpisano ponad 50 tys. umów kredytowych, a w ujęciu kwartalnym wartość przyznanych kredytów na zakup mieszkań wzrosła o 12 proc. W tej liczbie zawarte zostało prawie 15 tys. umów kredytowych w ramach MdM na łączną kwotę dofinansowania 414,4 mln zł. Preferencyjne kredyty z dopłatą stanowiły niemal 30 proc. wszystkich zobowiązań. Od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej - przekonuje NBP. Zmniejszanie się udziału mieszkaniowych kredytów walutowych jest wynikiem zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nie otrzymującym regularnych dochodów w tej walucie oraz regularnej amortyzacji, wcześniejszych spłat i refinansowania kredytów denominowanych kredytami złotowymi. Jakość mieszkaniowych kredytów walutowych jest nadal wysoka, choć udział kredytów zagrożonych nieznacznie wzrósł i na koniec I kwartału 2017 r. wyniósł ok. 3,4 proc.

Więcej informacji: „MdM napędził sprzedaż hipotek"

Źródło: Rzeczpospolita

Polub nas