Unieważnione pozwolenie na budowę może obniżyć cenę gruntu - wyrok SN

Choć pozwolenia na budowę formalnie nie można sprzedać, jego unieważnienie może uzasadniać zmniejszenie ceny gruntu na podstawie rękojmi.

Choć decyzje administracyjne nie są przedmiotem obrotu, to mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości. Pokazuje to najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

SN zajmował się sprawą spółki, która domagała się sądowego obniżenia ceny za 40-ha działkę z ponad 9 mln zł do 3 mln zł (bez VAT) na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Okazało się bowiem, że na działce nie można wybudować fermy norek, mimo że sprzedawca zapewniał o takiej możliwości. Dlatego spółka zażądała obniżenia ceny o 6 mln zł - jest to różnica między zapłaconą ceną za działkę z pozwoleniem na fermę a ceną działki rolniczej pod uprawy.

Więcej informacji: „Unieważnione pozwolenie na budowę może obniżyć cenę gruntu - wyrok SN"

Źródło: Rzeczpospolita

Polub nas