Konsultacje publiczne - projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

 

Szanowni Państwo,

w ramach procedury konsultacji publicznych dokumentów rządowych, w załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (nr w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD99), oraz pismo przekazujące projekt do konsultacji,  z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag również pocztą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDM@mib.gov.pl.     

Z poważaniem

Joanna Matusiak
Departament Mieszkalnictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6,   00-928 Warszawa
www.mib.gov.pl

 

 

Załączniki:

Plik PDFI. Projekt ustawy

Plik PDFII. Uzasadnienie

Polub nas