Planowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego i Kodeksu postępowania cywilnego – problemy prawne, konsekwencje dla spółdzielni, wytyczne

Planowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego i Kodeksu postępowania cywilnego – problemy prawne, konsekwencje dla spółdzielni, wytyczne

 

oraz

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach

 serdecznie zapraszają na szkolenie, które odbędzie się

w dniu 17 lutego 2017 r.

 

Planowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego i Kodeksu postępowania cywilnego - problemy prawne, konsekwencje dla spółdzielni, wytyczne

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe regulacje nabycia członkostwa osób fizycznych i prawnych

  • zmiana w zakresie powstania członkostwo
  • członkostwo a prawo do miejsca postojowego
  • dwa rodzaje członkostwa – podmiotów ubiegających się o lokale i mających tytuł prawny do lokalu, odmienne uprawnienia

2. Utrata członkostwa osób fizycznych i prawnych po zmianie prawa

3. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej a prawo do lokalu

4. Nowe przepisy dotyczące członków założycieli

5. Zmiany  i ich konsekwencje w zakresie Walnego Zgromadzenia

  • udział pełnomocnika
  • podejmowanie uchwał
6. Nowe regulacje dotyczące spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
  • przekształcenie w odrębną własność
  • rozliczenie w przypadku wygaśnięcia gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu – problemy w stosowaniu

7. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a członkostwo po nowelizacji

8. Kiedy skuteczne jest nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu?

9. Nowe zasady ustanowienia odrębnej własności na rzecz nabywcy ekspektatywy

10.  Rewolucyjna zmiana w zakresie rozliczenia funduszu remontowego – obowiązki spółdzielni, problemy praktyczne

11.  Ewidencja funduszu remontowego spółdzielni a roszczenia z tytułu funduszu remontowego spółdzielni i nowo powstałej wspólnoty

12.  Zaległe opłaty na fundusz remontowy a rozliczenia między spółdzielnią a wspólnotą

13.  Nowy przepis dotyczący spółdzielczego lokalu mieszkalnego, przejętego przez spółdzielnię mieszkaniową od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej – konsekwencje regulacji

14.  Spłata kosztów poniesionych przez spółdzielnię tytułem nakładów koniecznych przy przekształceniu – nowe  zasady, wyłączenia

15.  Kaucje mieszkaniowe a przekształcenie – rozliczenie, waloryzacja wg nowych przepisów

16.  Realizacja wniosków najemców lokali zakładowych złożonych przed zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

17.  Konsekwencje zmian Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji opłat wnoszonych do spółdzielni mieszkaniowej

18.  Zmiany Prawa spółdzielczego w zakresie:

  • lustracji
  • uprawnień Ministra ds. budownictwa w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowych
19. Do jakich spraw stosujemy nowe przepisy

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dariusz Wociór - radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. Znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN:      17 luty 2017 r., godz. 10.00 – 15.00

MIEJSCE:     Katowice  przy ul. Mariackiej 1 - sala szkoleniowa            III piętro

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

* dla Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Członków Stowarzyszenia Ekspertów Rynku Nieruchomości, osób posiadających licencje zawodową KIGN

200,00 zł brutto/ od 1 osoby

* dla pozostałych osób niezrzeszonych

250,00 zł brutto/ od 1 osoby

 


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do organizatora drogą mailową, pocztą lub faksem – karta zgłoszenia uczestnictwa w załączeniu.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres szkolenia@kign.pl lub biuro@sern.pl bądź faksem 32 206 84 55

do dnia 13 lutego 2017 r.

Polub nas