Szkolenia

Prawne problemy w działalności techniczno-eksploatacyjnej

 


 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków Zarządu spółdzielni mieszkaniowych
 • Kierowników administracji, działów eksploatacji i działów technicznych
 • Administracji, zakładów gospodarki nieruchomościami i zarządców nieruchomości
 • Towarzystw Budownictwa Społecznego
 • inspektorów nadzoru
 • administratorów nieruchomości

 Na szkoleniu będą omówione problemy dotyczące działalności technicznej i eksploatacyjnej uwzględniające:

 • ostanie zmiany prawne
 • najnowsze orzecznictwo
 • praktyczne wyjaśnienie problemów
 • nowe obowiązki.

Prowadzący:

Dariusz Wociór radca prawny, wpisany na listęw Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną zasobów mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami, zasobem mieszkaniowym i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck. To znany i lubiany wykładowca z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Program szkolenia* :

1. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w spółdzielni mieszkaniowej i we wspólnocie mieszkaniowej

 1. różne rodzaje nieruchomości
 2. zakres robót budowlanych i konsekwencje prawne
 3. zasady podejmowania decyzji
 4. udział w podejmowaniu decyzji właścicieli

2. RODO a działalność techniczna i eksploatacyjna

 1. udzielanie informacji i redakcja informacji wywieszanych na tablicach informacyjnych dotyczących działalności spółdzielni / wspólnoty mieszkaniowej,
 2. nadzór nad pracownikami doręczającymi korespondencję i wykonującymi naprawy w lokalach,
 3. współpraca z zewnętrznymi konserwatorami i firmami przeprowadzającymi przeglądy okresowe,
 4. upublicznianie danych pracowników i „firm zewnętrznych”,
 5. odpowiednie klauzule w umowach,
 6. udzielanie informacji urzędom, organom ścigania, zakładom ubezpieczeń – zasady postępowania i  zakres

3. Monitoring wizyjny a RODO – zmiany i ostatnie kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych i u zarządców nieruchomości

 1. najnowsze zalecenia dotyczące monitoringu wizyjnego
 2. jakie tereny można monitorować
 3. kto może mieć dostęp do monitoringu wizyjnego
 4. zasady zabezpieczeń
 5. komu można udostępnić nagrania monitoringu i na jakich zasadach

4. Obowiązki Spółdzielni / wspólnot mieszkaniowych w zakresie umożliwienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. wytyczne stosowania Prawa Telekomunikacyjnego i ustawy „szerokopasmowej”
 2. kiedy spółdzielnia / wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do wyrażenia zgody na montaż instalacji telekomunikacyjnych w nieruchomości wspólnej
 3. umowa o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych – omówienie najważniejszych zapisów.

5. Stan techniczny nieruchomości, a wypadki i naprawienie szkód przez spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową.

6. Książka obiektu budowlanego:

 1. podwójne regulacje prawne
 2. zasady prowadzenia
 3. zawartość
 4. najczęstsze błędy
 5. wpisy kontroli okresowych
 6. dowód w postępowaniu sądowym i administracyjnym

7. Kontrole okresowe nieruchomości w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych:

 1. specyfika
 2. rodzaje
 3. terminy
 4. zalecenia
 5. udostępnianie lokali
 6. konsekwencje nieudostępnienia lokali

8. Ubezpieczenie spółdzielni i wspólnoty – zakres, wyłączenia, problemy praktyczne.

9. Uciążliwi najemcy i mieszkańcy – walka z hałasem, naruszaniem porządku, dewastacją budynków – wskazówki prawne

* Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie powyższych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Termin:

03 marzec 2020 r. w godz. od 09.00 do 14.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wita Stwosza 7 - Sala 110 I piętro
40-954 Katowice

Koszt:

221,40 zł brutto/os.  - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

307,50 zł brutto /os. - dla pozostałych osóbPolub nas