Szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenie specjalistyczne dla kadry zarządzającej
15-16.11.2019 r.
Hotel Jaskółka, Ustroń ul. Zdrojowa 10

Program szkolenia:
1. Mobbing - definicja ustawowa mobbingu
2. Mobbing a orzecznictwo
3. Rola kadry kierowniczej wobec zjawiska mobbingu
4. Mobbing a dyskryminacja
5. Polityka mobbingowa i przeciwdziałanie dyskryminacji
6. Roszczenia pracowników na wypadek mobbingu w pracy
7. Omówienie pytań uczestników szkolenia

 

Koszt uczestnictwa:
400 zł netto / 1 osoba
*przy zgłoszeniu powyżej 3 osób obowiązuje cena 380 zł netto / 1 osobę
** dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 40 zł netto
*** do kwoty netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23 % (warunek nie dotyczy firm, które wydatkują na szkolenie środki publiczne zgodnie z oświadczeniem zawartym w karcie zgłoszenia uczestnictwa)
Termin zgłoszeń
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 8 listopada 2019 r. na adres mailowy biuro@ign.org.pl

Liczba miejsc ograniczona

Karta zgłoszenia


Polub nas