Szkolenia

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Przedstawienie informacji o nowych obowiązkach w zakresie wynajmowania mieszkań komunalnych.

Program:

1. Omówienie zmienionych, nowych i uchylonych definicji ustawowych:

- Lokal socjalny.

- Kosztów utrzymania lokalu.

- Mieszkaniowego zasobu gminy.
- Publicznego zasobu gminy.
- Pobliskiej miejscowości.

2. Obowiązki organów samorządu terytorialnego.

- Zmiany dokumentów wewnętrznych zarządcy nieruchomości  w związku z wymienioną problematyką (nowe kryteria i zasady do uwzględnienia w zasadach wynajmu komunalnych lokali mieszkalnych i najmu socjalnego lokalu).

- Nowe obowiązki do uwzględnienia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobie gminy

3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego oraz oświadczenie majątkowe, podstawą ubiegania się o zawarcie umowy najmu.

4. Ustalenie wysokości czynszu, podwyżki i obniżki czynszu. 

5. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
- Z powodu zwłoki z zapłatą czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela.

- Z powodu nie przestrzegania regulaminu porządku domowego.
- Z powodu niezamieszkiwania najemcy w lokalu, z powodu posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości lub pobliskiej miejscowości oraz podnajmu lokalu. 

6. Eksmisja i obowiązek poinformowania osoby eksmitowanej o uprawnieniach dotyczących zaskarżenia w trybie procesowym prawomocności oferty najmu socjalnego lokalu oraz pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. 

7. Odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
- W przypadku nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego o opróżnienie lokalu.
- W przypadku, kiedy sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach najmu socjalnego.
- W przypadku otrzymania uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.

8. Weryfikacja dochodów najemców lokali komunalnych, a związana a tym podwyżka czynszu.

9. Dyskusja

 

Prowadzący:

Marian Uherek  - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjonowany Zarządca nieruchomości.  Posiada ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania. Ma doświadczenie w zakresie zarzadzania nieruchomościami Skarbu Państwa, nieruchomościami komunalnymi jak i nieruchomościami prywatnymi. Obecnie pracuje na funkcji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach , gdzie zajmuje się między innymi zarzadzaniem „Zabytkową Kolonią Robotniczą Kopalni Dębieńsko”. Jest autorem książki oraz kilku artykułów naukowych o tej tematyce.

Termin:

27 marca 2019 r. (środa) od godz. 09.00 - 15.00

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

250,00 zł /os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

350,00 zł /os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy materiały oraz przerwę kawową.


Polub nas