Szkolenia

RODO dla biur nieruchomości - KATOWICE

Program szkolenia: 

1. Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?

• Pojęcie i kategorie danych osobowych
• Krótka historia - skąd pomysł na ochronę danych osobowych?
• Rozwój ochrony i porównanie rozwiązań (na przykładzie Polski, UE i świata)

2. RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy zbyteczne utrudnianie prowadzenia firmy?

• RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)
• Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?
• Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)
• RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

- Zasada rozliczalności
- Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)
- Domyślna ochrona danych (privacy by default)
- Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

• Prawa osób, których dane są przetwarzane:

- Prawo dostępu
- Prawo do sprostowania
- Prawo sprzeciwu
- Prawo do zapomnienia
- Prawo do przenoszenia danych

• Pseudonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania
• Administrator, Procesor, Inspektor ochrony Danych, Odbiorcy Danych

3. Porównanie obecnych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO (tabela zmian)

• Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych
• Nowy organ nadzorczy - Urząd Ochrony Danych Osobowych
• Kontrole
• Kary i ich nakładanie
• Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?

4. Jak wdrożyć RODO w biurach nieruchomości? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnych z RODO (sformatowanych pod firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie.


• Etapy wdrożenia RODO
• Audyt wewnętrzny
• Szacowanie ryzyka
• Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, itd.)
• Polityka przetwarzania danych
• Rejestr czynności przetwarzania
• Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód dla biur nieruchomości
• Rejestry: upoważnień, naruszeń
• Polityka retencji danych
• Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)
• Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla biur nieruchomości), hosting, przechowywanie danych w chmurze, współpraca między pośrednikami, sieci MLS, sieci franczyzowe

Prowadzący:  

Rafał Szczeponek - Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. W ramach projektu Szkola.Nieruchomosc.Pl wykłada na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych). Nagrodzony brązowym medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.
Słuchacz studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia prowadzone we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych), członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikuje w branżowych wydawnictwach.
Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej.

Termin:

25 maja (piątek) 2018 r. od godz. 09.30-16.30

Miejsce:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

Koszt:

150,00 zł brutto/os. - kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN

200,00 zł brutto/os. - dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy materiały w wersji edytowalnej, w tym: dokumenty do bezpośredniego zastosowania w agencji nieruchomości – wzory klauzul informacyjnych, przykładowe polityki, procedury wymagane przez RODO,

przerwę kawową oraz lunch

 

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN 
oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych.


Polub nas