Rejestr Zarządców Sądowych (Przymusowych)

Nr certyfikatu Nazwisko i Imię Miasto Województwo


BRAK WYNIKÓW DO WYŚWIETLENIA
Zarządca Przymusowy (Sądowy) działa w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości z polecenia sądu. Jest to sposób sprawowania zarządu przewidziany dla sytuacji, w której niezbędna jest interwencja organów publicznych w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania nieruchomości wspólnej i zarządzania nią. Na skutek ustanowienia zarządu właściciel nieruchomości nie traci własności swego majątku, lecz jedynie jest zastępowany przez zarządcę nieruchomości w dotychczasowych czynnościach. Przy ustanawianiu zarządcy przymusowego obowiązują następujące zasady zapisane w art. 26 ustawy o własności lokali

 • zarządcę przymusowego ustanawia sąd,
 • sąd ustanawia zarządcę przymusowego tylko na wniosek:
  • właściciela lokalu, jeżeli są spełnione przesłanki zawarte w art. 26 ust. 1 ustawy o własności lokali
  • dotychczasowego zarządcy, jeżeli są spełnione przesłanki zawarte w art. 26 ust. 2 ustawy o własności lokali
 • przesłanki uprawniające właściciela do złożenia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego (art. 26 ust. 1 ustawy o własności lokali):
  • zarząd nie został powołany
  • zarząd nie wypełnia obowiązków pomimo jego powołania
  • zarząd narusza zasady prawidłowej gospodarki
 • przesłanki uprawniające dotychczasowego zarządcę do złożenia wniosku o ustanowienie zarządcy przymusowego (art. 26 ust. 2 ustawy o własności lokali):
  • zarząd nie został powołany ani nie określono sposobu sprawowania zarządu w umowie notarialnej w terminie 2 lat od wyodrębnienia pierwszego lokalu, a liczba lokali jest większa niż 7,
  • zarządca ten sprawował zarząd w dniu wyodrębnienia pierwszego lokalu i kontynuował ten zarząd przez co najmniej 2 lata.

Przykładowe potwierdzenie z Sądu wpisu naszego zarządcy jako biegłego sądowego z zakresu zarządzania nieruchomościami. 

Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy z certyfikowanymi Zarządcami Sądowymi prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami - tel. 32 / 204 87 35, mail: biuro(at)kign.pl 

 

zarządca sądowy przymusowy

Polub nas