Seminaria Rynku Nieruchomości

   VI Seminarium Rynku Nieruchomości - KIGN            

         

W dniu 20 września 2018 r. w "PARK Hotel DIAMENT" w Katowicach odbyło się VI Śląskie Seminarium Rynku Nieruchomości, który było doskonałą okazją do wymiany doświadczenia i oczekiwań wzajemnych pomiędzy podmiotami rynku nieruchomości oraz przedstawicielami samorządów i administracji publicznej, a także do nawiązania współpracy z nowymi panterami biznesowymi. Zostały również zaprezentowane innowacyjne projekty programów wspierających pracę zarządców, pośredników i inwestorów.

Z przyjemnością dziękujemy Państwu za udział w Seminarium oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji na temat nowych wyzwań wynikających z Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Zdjęcie z Seminarium Rynku Nieruchomości

 

Gościem Honorowym tegorocznej edycji Śląskiego Seminarium był Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa, który otrzymał w drodze decyzji Zarządu KIGN wyróżnienie „Lider Zarządzania Miastem” za wybitne działania w zakresie rozwoju rynku nieruchomości oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynku nieruchomości.

 

Wręczenie Wyróżnienia Lider Zarządzania Miastem - Marcin Krupa

 

Chcieliśmy również podziękować naszym współorganizatorom (Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach), sponsorom i prelegentom (BGK, MIESZCZANIN, OTIS, UNIQA) za merytoryczne wsparcie przedsięwzięcia.

 

współorganizatorzy: Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Regionalna Izba Gospodarcza i sponsorzy: MIESZCZANIN, OTIS, UNIQA, BGK za wsparcie przedsięwzięcia

VI Śląskie Seminarium Rynku Nieruchomości zostało objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi  oraz Prezydenta Miasta Katowice - Marcina Krupy.

 

Patronat Honorowy - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Prezydent Miast Katowice Marcin Krupa, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa

 

Z wyrazami szacunku,

 Zbigniew Olejniczak

Prezes Zarządu KIGN

Polub nas