Komisja Rewizyjna

Tomasz Jewuła - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku „Technika Cieplna, Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska”. Ponadto absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych „Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach” oraz studiów podyplomowych „Samorząd terytorialny w kontaktach europejskich” Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości (numer 20141) oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami (numer 15410), a także pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych        w spółkach Skarbu Państwa (nr 3085/2007). Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków – wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury pod nr 2703 (nr uprawnień 15446). Od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

 

 

 

 

Zbigniew Krepel - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjonowany zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ponadto wykładowca, autor i współautor opracowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grażyna Pietrucha - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Absolwentka kierunków: Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie  Nieruchomościami Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 1989 roku pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej „GWAREK” w Tarnowskich Górach, gdzie od  2004 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu i Głównej Księgowej. Do jej obowiązków należy między innymi reprezentowanie Spółdzielni oraz kierowanie jej bieżącą działalnością w zakresie finansów. Wcześniej pracownik Działu Kontroli Jakości Huty Cynku w Miasteczku Śląskim.

 

 

 

 

 

Roksana Wasilewska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania. Ukończyła również podyplomowe studia: Rynek Nieruchomości – Zarządzanie Nieruchomościami. Posiadaczka licencji zawodowej zarządcy nieruchomości numer 25649. Od 2008 roku jest Administratorem – Inspektorem ds. rozliczeń w „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim. Do jej obowiązków należy: dokonywanie rozliczeń mediów dla zasobów komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych, obsługa właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych, obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych, sporządzanie umów najmu.

Polub nas