LIDER ZARZĄDZANIA

Twórcą statuetki ,,Lider Zarządzania'' jest licencjonowany artysta rzeźbiarz
Pan Artur Chrząstek z pracowni atystycznej Gama Art.

 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ustanowiła wyróżnienie pod nazwą „LIDER ZARZĄDZANIA”, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wyróżniającym się podmiotom przynależnym do Krajowej Izbie Gospodarki Nieruchomościami badź ściśle z nią współpracującym. „LIDER ZARZĄDZANIA” ma na celu promowanie wybitnych Firm Członkowskich i może być przyznany za:

 1. wybitne działania w zakresie rozwoju rynku nieruchomości,
 2. implementowanie innowacyjnych rozwiązań na rynku nieruchomości,
 3. propagowanie działań energooszczędnych i proekologicznych,
 4. propagowanie zasad kompetentnych i wykwalifikowanych zarządców nieruchomości
  i pośredników w obrocie nieruchomościami,
 5. szczególny wkład w rozwój i propagowanie działalności Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Zgłoszenie do wyróżnienia „LIDER ZARZĄDZANIA” następuje poprzez wypełnienie wniosku oraz przesłanie opieczętowanego i podpisanego formularza za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elekronicznej.

LIDER ZARZĄDZANIA - zgłoszenie do wyróżnienia (pdf)

LIDER ZARZĄDZANIA - zgłoszenie do wyróżnienia (doc)

Dotychczasowi laureaci wyróżnienia to:

 1. ADMINISTRATOR s.j. Aleksandra i Janusz Kamińscy
 2. Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 3. Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 4. Dziedzic Grażyna - Prezydent Miasta Ruda Śląska
 5. KANIER Kancelaria Nieruchomości Katarzyna Śliwińska
 6. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 7. Krywult Jacek - Prezydent Miasta Bielska-Białej
 8. Mejer Krzysztof - Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Rudzie Śląśkiej
 10. Miejski Zarząd Budynków Miejskich w Tychach
 11. Miejski Zakład Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
 12. Nawrocka Anna - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
 13. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach
 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa „RAWA”
 17. Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIELEC”
 18. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

W dniu 10 grudnia 2015 r. przyznaliśmy dodatkowe wyróżnienia dla:

1. UNIQA TU S.A. - LIDER ZARZĄDZANIA RYNKU UBEZPIECZEŃ 2015

2. AERECO Wentylacja Sp. z o.o. - LIDER INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 2015


 

W dniu 24 marca 2015 roku podczas VI sesji VII kadencji Rady Miejskiej Bielska-Białej Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek wręczył kolejne statuetki „Lidera Zarządzania”. Nagrody otrzymali:

- Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej,

- Anna Nawrocka Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami przyznał wyróżnienie „Lider Zarządzania 2014” Prezydentowi Miasta Bielska-Białej z racji pełnionego nadzoru nad gospodarką mieszkaniową i przywiązywania szczególnej wagi do wizerunku Miasta Bielska-Białej, a zwłaszcza do estetycznego wyglądu elewacji budynków komunalnych oraz obiektów stanowiących własność innych gestorów zasobów mieszkaniowych, a także z racji kształtowania samorządu lokalnego przyjaznego przedsiębiorcom.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej potrzymała wyróżnienie „Lider Zarządzania 2014” z powodu aktywnego uczestnictwa w pracach Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, której ZGM jest członkiem, a także z racji zarządzania trudnym zasobem mieszkaniowym, jakim jest zasób komunalny oraz wykonywania dodatkowych zadań na rzecz Miasta Bielska-Białej, celem poprawy stanu technicznego i estetycznego obiektów komunalnych, m.in. poprzez udział ZGM w I Etapie Konkursu „Modernizacja Roku 2014”, organizowanym pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

 


W dniu 29 maja 2015 r. Prezydentowi Miasta Ruda Śląska Pani Grażyna Dziedzic oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zostały przyznane wyróżnienia Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami „Lider Zarządzania”. Statuetki zostały wręczone przez Prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Pana Arkadiusza Borka, przy okazji obchodów święta pracownika komunalnego. Uzyskanie tego wyróżnienia stanowi z jednej strony uznanie wkładu i osiągnięć w dziedzinie zarządzania zasobami mieszkaniowymi, z drugiej zaś mobilizuje do dalszych starań i działań służących podnoszeniu jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców budynków zarządzanych przez MPGM.

Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska Grażyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska
Wyróżnieni Nagrodą Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami "Laur Zarządznia"

   


 Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie nagrodzony


W dniu 20 maja 2016 r. Pan Krzysztof Mejer - I Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej - otrzymał wyróżnienie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami „Lider Zarządzania Miastem”. Statuetkę wręczył Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Pan Arkadiusz Borek.

Pan Krzysztof Mejer - I Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. gospodarki komunalnej


 

Polub nas