Koalicja organizacji pozarządowych

Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki”

oraz

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

 

Przedstawiają Deklarację Współpracy na rzecz polskiego porządku prawnego w celu pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, ograniczenia fiskalizmu i innych barier prawnych prowadzenia działalności gospodarczej

 

Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki” oraz Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, organizacje mające podobne spojrzenie na kluczowe problemy polskich przedsiębiorców, podejmują wspólnie inicjatywę stworzenia szerokiej koalicji organizacji pozarządowych oraz zrzeszeń przedsiębiorstw na rzecz jak najpełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, ograniczenia barier prawnych dla polskich przedsiębiorców oraz reform sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.

Zależy nam na rozwoju gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej. Przyświeca nam idea lepszego prawa, odpowiadającego standardom demokratycznego państwa prawnego, w którym respektuje się prawo własności, samorządność i zasadę wolności działalności gospodarczej. Wierzymy, że źródłem bogactwa Kraju, rozwoju ekonomicznego i innowacyjności jest poszanowanie kapitału i prawo, które pozwala go rozwijać, a nie – jak obecnie często bywa – regulacje będące źródłem utrudnień stawianych przedsiębiorcom i pracodawcom, co prowadzi do paraliżu inwestycyjnego.

Jednymi z kluczowych zagadnień, które chcemy wspólnie rozwiązać są:

 • zahamowanie postępującej biurokracji oraz nadużyć władzy, za której bezprawne działania – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – praktycznie niemożliwe jest uzyskanie przez przedsiębiorcę należnego odszkodowania;
 • zwiększenie transparentności procesu prawodawczego i aktywne włączenie przedsiębiorców w poszczególne jego etapy;
 • podniesienie świadomości prawnej przedsiębiorców;
 • przeciwdziałanie niekorzystnej dla przedsiębiorców wykładni przepisów prawa w orzecznictwie sądów i organów administracyjnych;

Wierzymy, że tylko wspólne działania mogą przynieść skutki w postaci przejrzystych i stabilnych przepisów regulujących działalność przedsiębiorstw i kompetencje organów władzy publicznej. Chcemy reguł, których treść nie jest determinowana przez bieżące wydarzenia polityczne oraz rozsądnej i konsekwentnej linii orzeczniczej organów władzy publicznej, w tym sądów.

*

Wobec powyższego, deklarujemy podjęcie współpracy w zakresie:

 • prowadzenia badań dotyczących realizacji konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej w ramach polskiego porządku prawnego,
 • monitoringu postępowań sądowych i administracyjnych,
 • publikacji raportów i analiz,
 • kreacji i promocji postulatów dotyczących racjonalnych zmian prawa,
 • występowania do organów władzy publicznej z konkretnymi propozycjami zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

*

Zwracamy się do wszystkich osób – w szczególności przedsiębiorców, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, organów samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacji pozarządowych – które podzielają bliskie nam ideały i gotowe są współdziałać w celu wytyczonych powyżej celów o wsparcie i udział we wspólnym wysiłku na rzecz realizacji wyżej wymienionych celów. W szczególności zachęcamy do włączenia się do tworzonej przez nasze organizacje koalicji na rzecz prawa przyjaznego dla przedsiębiorców. Liczymy, że wspólnie wypracujemy również organizacyjną formułę działań tej koalicji, w tym w ramach planowanego w przyszłości kongresu na rzecz prawa przyjaznego dla przedsiębiorców.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Arkadiusz Borek - Prezes Zarządu

 

Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki”

Krzysztof Koźmiński - Prezes Zarządu

Michał Jabłoński - Wiceprezes Zarządu

 

Pobierz Dokument

 

Zgłoś swoje poparcie

Adres email tylko do wiadomości Biura Rzecznika

Lista poparcia dla Deklaracji Współpracy i programu Koalicji organizacji pozarządowych

 1. Magdalena Kasprzak - dr nauk prawnych
  ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
 2. Joanna Nowicka - radca prawny
  ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
 3. Sebastian Brański - rzecznik
  Federacja MSP
 4. Marek Urban - przedsiębiorca
  Kuźnica Nieruchomości Sp. z o.o.
 5. Tytus Rosenberg - Prezes
  Stowarzyszenie Centrum Społecznego Wsparcia
 6. JimmiXS llqVkQHkMmFnwGxI - titxAeBlytZsy
  JloMxhZMYHrXalnVDJf
 7. Barnypok HfLytUgmVjdxxMPdB - DOIMnaEkYMTcbLT
  DQrdlWjUuL
 8. JimmiXzSq MYFAHvinrtWTWRP - oBSbuBGaOpuCVgMGbmk
  GZSUiUsEDDkcQK
 9. Barnypok UHWnJgJdewgBSFWJMpT - whKxJhHyiH
  AuygitTLbRg
 10. JimmiNu aaAopQwMpwVD - giPykIixYMxzEtTT
  ZguICOgoQpoQbytH
 11. JimmiNi GBXuLHubYjCScAm - pAYZYhxHecoKQOaD
  duMyoQpskNmFBA
 12. dAMfswKcjfcveEY dQOIKVwNCGAwyMOozEs - yComAZffWfaecMna
  wtSPeMpAyK
 13. sgvedePYTr tmdgqmDkNuM - DhCZLKqokIQrYAByF
  uadBdSTjq
 14. eyFfVoawFNAWeSSF UsYrpqEMQUgVC - hDMGQTcYGrwRRDt
  UCkaFUKXJD
 15. GoldenTabs jbnwHGNbPfcMsZf - JoajpFxUrOpEaV
  EVGZocgeKuWYDLAHD
 16. Barneyxcq UcPyvokhwQkdVfFkhng - hCdvFsfcCmJf
  dfaMoaHgyOXuinatBL
 17. Judi jLjdOFMwtXhpu - VCcUSarAMfJLJNHI
  TfMWHPiJDifrxptJ
 18. Beata Kańtoch - przedsiębiorca
  Consensio Beata Kańtoch
 19. Judix SsPjewgbUMorPvfJ - mcbquRMPgpyIkWdtZtc
  gEGsrqbIbMG
 20. małgorzata celka - zarządca nieruchomości
  Wsparcie Grupa Tauron
Polub nas