Edukacja

VI Śląskie Seminarium Rynku Nieruchomości

 

VI Śląskie Seminarium Rynku Nieruchomości 

20 września 2018 r.

Park Hotel DIAMENT, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice

  

08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 - 09.05 Otwarcie VI Śląskiego Seminarium Rynku Nieruchomości
09.05 - 10.00 Podmiotowe wykorzystanie organizacji samorządowych przedsiębiorców branży nieruchomościowej w procedurze konsultacji zmian aktów prawa miejscowego potencjalnym źródłem uzyskania efektu synergii oraz podniesienia jakości wzajemnych relacji – wymiana doświadczeń i wzajemnych oczekiwań przez przedstawicieli władz samorządowych i administracji terenowej oraz samorządów przedsiębiorców - Urząd Marszałkowski Województa Śląskiego i Urząd Miasta Katowice
10.00 - 10.30 Nowoczesny portal dla mieszkańca, jako wsparcie zarządcy – Mieszczanin
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.00 Możliwość wsparcia finansowego różnych form budownictwa mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 22.03.2018 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Bank Gospodarstwa Krajowego
12.00 - 12.30 Ekotrendy w budownictwie mieszkaniowym (ReGen, Gen2switch) - OTIS
12.30 - 13.00 Wyzwania dla Zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych w świetle bieżących i nowych regulacji prawnych. Aktualna analiza rozwiązań w zakresie ubezpieczeń dla mieszkalnictwa - UNIQA
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Nowe wyzwania wynikające z Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów -
Notariusz dr Piotr Marquardt
14.45 - 15.00 Dyskusja

 

 

Współorganizator:

                        

Patronat honorowy:

 

honorowy patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

 
Patronat honorowy Marszałka Województwa Śląskiego - Pana Wojciecha Saługę  

Polub nas