Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego​

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem: RD 540.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku, w tym także w wersji elektronicznej na adres: sekretariatDGN@miir.gov.pl  oraz Ewa.Galczak@miir.gov.pl  

Projekt

OSR

Uzasadnienie

 

Polub nas