Oferta pracy

Szanowni Państwo,

Bytomskie Mieszkania - firma ściśle współpracująca z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami poszukuje osobę do pracy. Poniżej przesyłam warunki i zakres obowiązków. Osoby zainteresowane mogą przesłać swoje CV na adres mailowy – kadry@bm.bytom.pl do dnia 24 września 2018 r.

 


„Zakres obowiązków Działu Wspólnot Mieszkaniowych. Obecnie zatrudnienie dotyczy umowy na czas określony o pracę na zastępstwo na okres od 01.10.2018 do 31.12.2018r. W załączeniu przesyłam zakres obowiązków :

Oferta pracy dla zarządcy nieruchomości

Zakres czynności:

1.      reprezentowanie Gminy Bytom w funkcji właściciela lokali komunalnych we  wspólnotach mieszkaniowych
w zakresie:

a)      uchwalania rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów tego zarządu;

b)      oceny pracy zarządu lub zarządcy;

c)      podejmowanie uchwał powierzających zarządowi lub zarządcy wykonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;

d)      przyjęcie sprawozdania i udzielenie zarządowi lub zarządcy absolutorium;

e)      wyboru zarządu i powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną.

2.      prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych;

3.      kontrola obciążeń dokonywanych przez zarządcę dotyczących budynków wspólnot;

4.      prowadzenie dokumentacji dotyczącej wspólnot, a zwłaszcza protokołów z zebrań wspólnoty, podejmowanych uchwał, planów gospodarczych oraz sprawozdań finansowych;

5.      sprawowanie nadzoru nad prawidłowością, zasadnością i zgodnością z obowiązującymi przepisami uchwał  wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Bytom.

6.      udział w  zebraniach  wspólnot mieszkaniowych;

7.      prowadzenie korespondencji z zarządcami wspólnot;

8.  kontrola prawidłowości finansowej przyjętych przez wspólnoty planów gospodarczych;

9.  współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych;

10.  organizowanie oraz udział w wizjach lokalnych dotyczących zakresu działalności Działu Wspólnot Mieszkaniowych.

11. weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentów księgowych stanowiących zaliczki.

12. wprowadzanie do programu zaliczek na utrzymanie części nieruchomości wspólnej .

13.  wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonego.

 

Preferowane osoby z licencją Zarządcy nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.”

Polub nas