Konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalny

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania, z prośbą o przesłanie do nas uwag do dnia 21 sierpnia 2018 r. na adres mailowy biuro@kign.pl

Wszystkie Państwa uwagi zostaną zebrane i przesłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Z poważaniem,

Biuro Zarządu KIGN

 

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

UZASADNIENIE

Polub nas