Ustawa szerokopasmowa

 

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

 

Szanowni Państwo,

Powyżej znajduje się link do tzw. „Ustawy  szerokopasmowej”, w której art. 30 sprawia wiele problemów Zarządcom nieruchomości.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwrócił się do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami z propozycją nawiązania współpracy, aby usystematyzować wiedzę na temat stosowania art. 30 ustawy szerokopasmowej, uprawnień i obowiązków stron wypływających z tych przepisów, a także zrozumieć interes dysponentów nieruchomości.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie do nas uwag dotyczących dostępu operatorów do nieruchomości i problemów jakie mają Państwo w związku z obowiązującymi przepisami tej ustawy.

Uwagi prosimy przesyłać do dnia 5 lipca 2018 r. na biuro@kign.pl

Biuro Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchoościami

Polub nas