Konsultacje publiczne - Rozporządzenie MIiB w sprawie wzoru wniosku o najem oraz oświadczenie

Szanowni Państwo,

W ślad za pismem dotyczącym przekazania do konsultacji publicznych (DPP.3.0210.111.2017.MP.6; NK: 145926/17) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie określenia wzoru wniosku dla kandydata na najemcę i wzoru oświadczenia o rękojmi terminowego uiszczania należności pieniężnych wynikających z umowy najmu. Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem 164.

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag (również w wersji edytowalnej) w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres: Paulina.Nowak@mib.gov.pl. Brak uwag w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako akceptacja przedmiotowego projektu

Z poważaniem,

Paulina Nowak

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

 
Plik DOCXProjekt rozporządzenia

Plik DOCOcena skutków regulacji

Plik DOCXUzasadnienie

Plik PDFPismo przewodnie

 

Polub nas