Konsultacje społeczne - projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym

Szanowni Państwo,

w ramach procedury konsultacji publicznych dokumentów rządowych w załączeniu przesyłam projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe (UA28) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia (uwagi proszę przesłać również w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDM@mib.gov.pl).  Skrócenie terminu zostało podyktowane wagą przedmiotowego projektu jako realizacji jednej z kluczowych zapowiedzi wynikających z exposé Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym nowy instrument wsparcia mieszkalnictwa powinien zostać uruchomiony w poł. 2017 r., co dodatkowo uzasadnia pilny charakter niniejszej sprawy.

 

Z poważaniem,

Katarzyna Szpot-Prusak

Specjalista ds. Narodowego Funduszu Mieszkaniowego

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Departament Mieszkalnictwa

tel. 22 522 53 31

 

Załączniki:

Plik PDFI. Projekt ustawy

Plik PDFII. Uzasadnienie

Plik PDFIII. OSR

Polub nas