Studia dla przyszłych Zarządców nieruchomości i Pośredników w obrocie nieruchomościami

 

Zapraszają na

studia podyplomowe

Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W trakcie wykładów i zajęć praktycznych uczestnicy studiów będą uzupełniać i rozszerzać wiedzę, ale przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności praktyczne.

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób posiadających ukończone studia wyższe minimum I stopnia (licencjat, inżynier), które chcą zdobyć wiedzę niezbędną w pracy zarządcy nieruchomości bądź pośrednika w obrocie nieruchomościami.

DODATKOWE KORZYŚCI

Absolwenci studiów podyplomowych "Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" otrzymają licencję Zarządcy nieruchomości KIGN oraz licencję Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN - wszystkich będzie można wyszukać w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości KIGN i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami KIGN. 

ZAPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowych informacji nt. studiów udzielają pracownicy Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń GWSH.

W zakresie programu i zapisów:

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 582, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 528, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej na stronie GWSH poprzez kliknięcie w poniższy baner:

Polub nas