IZBA WPROWADZA 24 GODZ. OPIEKĘ PRAWNĄ DLA ZARZADCÓW I POŚREDNIKÓW

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na szereg sugestii a jednocześnie wyrażane powszechne zadowolenie z dedykowanej 24 godzinnej Opieki Prawnej dla Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, informujemy, iż z dniem 01.02.2016 r. dostępne są dla Państwa dwa niezwykle szerokie w swoim zakresie warianty opieki: Standard i Premium.

Niezmiennie proponowana Opieka Prawna umożliwia uzyskanie na najwyższym poziomie odpowiedzi na pytania prawne z praktycznie WSZYSTKICH dziedzin prawa przez 24 godz./dobę (również w soboty i niedziele). Opieka Prawna kosztuje zaledwie 20 zł netto/miesiąc w Wariancie Standard oraz 30 zł netto/miesiąc w Wariancie Premium. Udzielamy odpowiedzi na Państwa zapytanie na bieżąco przesyłając kompleksową opinię prawną najdalej do 24 godzin na Państwa skrzynkę mailową, która jest sygnowana przez uprawnionego radcę prawnego, adwokata lub doradcę podatkowego.

Uwaga: wprowadzona dla Państwa Opieka Prawna dotyczy NIE TYLKO spraw związanych z nieruchomościami i budownictwem, dotyczy praktycznie WSZYSTKICH dziedzin polskiego prawa.

 • nie wiesz jak rozstrzygnąć problem związany z zarządzaniem nieruchomością w swojej wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni, towarzystwie budownictwa społecznego ?
 • chciałbyś otrzymać pomoc prawną przed podjęciem decyzji podatkowej związanej zarządzaniem nieruchomością lub pośrednictwem w obrocie nieruchomością?
 • chcesz wybrnąć z powstałego już problemu związanego z zarządzaniem nieruchomością lub pośrednictwem w obrocie nieruchomością?
 • masz inne problemy związane z wykonywaniem pracy zawodowej zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomością?

Poza tym:

 • Chcesz sporządzić testament i nie wiesz jak to zrobić? Kupiłeś wycieczkę w biurze i chcesz z niej zrezygnować? Rozwiązujesz związek małżeński i chcesz uregulować stosunki majątkowe i opiekę nad dziećmi?
 • Chciałbyś podważyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej? Miałeś stłuczkę lub wypadek drogowy? Otrzymałeś spadek albo uważasz, że powinieneś go otrzymać? Kupiłeś towar i chcesz go reklamować?
 • ……………….. i wiele innych zapytań z zakresu różnych dziedzin polskiego prawa

Poniżej ulotka informacyjna oraz oświadczenie, które należy wypełnić w celu przystąpienia do preferencyjnej 24 godzinnej Opieki Prawnej (ostatnia strona załącznika).

 

ULOTKA + OŚWIADCZENIE

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Państwa do pierwszego i jedynego w Polsce tego typu kompleksowego Programu Opieki Prawnej dla Zarządców Nieruchomości, Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Firm Członkowskich i Współpracujących z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami. Poniżej szczegółowy wykaz dziedzin prawa, które obejmuje proponowana opieka prawna.


Pakiet Standard obejmuje swoim zakresem:

 • odpowiedzi na pytania prawne 24h,
 • opinie prawne,
 • bazę wzorów dokumentów w wersji podstawowej,
 • przepisy prawne,

w tym zakres prawa:

1. ogólne prawo cywilne
2. prawo gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym KSH,
3. prawo rzeczowe, w tym prawo lokalowe i nieruchomości
4. prawo administracyjne
5. postępowanie administracyjne
6. prawo zobowiązań
7. prawo spadkowe
8. prawo prywatne międzynarodowe
9. przepisy ogólne procedury cywilnej
10. postępowanie rozpoznawcze, w tym procesowe i nieprocesowe oraz odwoławcze
11. postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
12. przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
13. przepisy z zakresu sądu polubownego (arbitrażowego)
14. prawo pracy
15. prawo rodzinne i opiekuńcze
16. prawo ubezpieczeń społecznych
17. prawo konsumenckie, w tym upadłość konsumencka
18. prawo ochrony danych osobowych
19. prawo ochrony informacji niejawnych
20. prawo geodezyjne i kartograficzne
21. prawo górnicze
22. prawo lotnicze
23. prawo telekomunikacyjne
24. prawo bankowe
25. prawo ubezpieczeniowe
26. prawo energetyczne
27. prawo spółdzielcze
28. prawo transportowe
29. prawo oświatowe i edukacja
30. prawo turystyczne
31. prawo związków zawodowych
32. prawo autorskie
33. prawo własności przemysłowej
34. prawo medyczne
35. prawo farmaceutyczne
36. prawo budowlane
37. prawo morskie
38. prawo wodne
39. prawo ochrony środowiska
40. prawo ochrony przyrody
41. prawo łowieckie
42. prawo karne
43. postępowanie karne
44. prawo wykroczeń
45. postępowanie wykroczeniowe
46. prawo weterynaryjne

 

Pakiet Premium obejmuje swoim zakresem:

 • odpowiedzi na pytania prawne 24h,
 • opinie prawne,
 • bazę wzorów dokumentów w wersji podstawowej,
 • przepisy prawne,
 • przygotowanie pism, wniosków, umów niestandardowych,
 • prawo europejskie,

w tym zakres prawa:

1. ogólne prawo cywilne
2. prawo gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym KSH,
3. prawo podatkowe,
4. prawo karno-skarbowe
5. postępowanie karno-skarbowe
6. prawo rzeczowe, w tym prawo lokalowe i nieruchomości
7. prawo administracyjne
8. postępowanie administracyjne
9. prawo zobowiązań
10. prawo spadkowe
11. prawo prywatne międzynarodowe
12. przepisy ogólne procedury cywilnej
13. postępowanie rozpoznawcze, w tym procesowe i nieprocesowe oraz odwoławcze
14. postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
15. przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
16. przepisy z zakresu sądu polubownego (arbitrażowego)
17. prawo pracy
18. prawo rodzinne i opiekuńcze
19. prawo ubezpieczeń społecznych
20. prawo konsumenckie, w tym upadłość konsumencka
21. prawo ochrony danych osobowych
22. prawo ochrony informacji niejawnych
23. prawo geodezyjne i kartograficzne
24. prawo górnicze
25. prawo lotnicze
26. prawo telekomunikacyjne
27. prawo bankowe
28. prawo ubezpieczeniowe
29. prawo energetyczne
30. prawo spółdzielcze
31. prawo transportowe
32. prawo oświatowe i edukacja
33. prawo turystyczne
34. prawo związków zawodowych
35. prawo autorskie
36. prawo własności przemysłowej
37. prawo medyczne
38. prawo farmaceutyczne
39. prawo budowlane
40. prawo morskie
41. prawo wodne
42. prawo ochrony środowiska
43. prawo ochrony przyrody
44. prawo łowieckie
45. prawo karne
46. postępowanie karne
47. prawo wykroczeń
48. postępowanie wykroczeniowe
49. prawo weterynaryjne

Polub nas